Nohami × nohama

Nohami či nahama je 7. pád množného čísla podstatného jména noha.

Je možné používat jak spojení nohami, tak nohama?

Ano, pravidla českého pravopisu připouští obě varianty, ovšem každé je v jiné souvislosti. Pokud hovoříme o končetinách, ať už lidských nebo zvířecích, používáme zakončení s ‘A’, tedy nohama. Pokud se ale jedná o přenesený význam, tedy například nohy u nábytku, je spisovná varianta končící na ‘I’. Stejný princip platí i u zdrobnělin (nožky, nožičky).

Etymologie a význam slova

Slovo noha, stejně jako nožka, nožička, nožní, nohatý, nohavice, unožit, přinožit, snožit, přednožit, roznožit, roznožka a zanožit pochází ze staroslovanského výrazu noga, tedy kopyto.

Problematika -ami x -ama

Ve stejném duchu se nese i slovo ruka. Jak u rukou, tak u nohou platí pravidlo, že pokud mluvíme o končetinách, používáme pro 7. pád v množném čísle koncovku -ama. Tedy rukama, nohama. Pokud jde ale o význam přenesený, například nohy u stolu či ručičky na hodinách, používáme v 7.p.mn.č. koncovku -ami.

Skloňování slova noha

Dělení slova: no-ha

Podstatné jméno noha je rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru žena:

jednotné číslo množné číslo
1. pád noha nohy
2. pád nohy noh, nohou
3. pád noze nohám
4. pád nohu nohy
5. pád noho nohy
6. pád noze nohách, nohou
7. pád nohou nohama, nohami

Použití ve větě:

Koupili jsme si novou postel s ozdobnými nožičkami.

Když plaveš kraula, musíš pořádně kopat nohama.

Stál oběma nohama pevně na zemi.

Kočka si lehla mezi nohami židle.

Mezi nohami stolu se proplétala dvě štěňata, která sotva pletla nohama.

Stůl se čtyřmi nohami je stabilnější než s jednou nohou uprostřed.

Ztrácím pevnou půdu pod nohama.

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 431,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému