Spíše × spíže

Lze napsat spíše i spíže a oba tvary budou považovány za správné. Je ale nutné rozlišovat jejich odlišné významy, v tomto případě navíc i jiné slovní druhy.

Spíše, někdy užíván pouze tvar spíš, je modální částice, která je užívána v případech, kdy máme v úmyslu vyjádřit větší pravděpodobnost něčeho nad druhým. Tato podoba je často uplatňována při porovnávání dvou věcí nebo projevení větší náklonnosti k jedné z možností.

Slovíčko spíš však může být použito i jako jeden z tvarů od slovesa spát.

Spíže, někdy zkracováno na spíž, je označení pro místnost sloužící k uchování potravin. Je též možné použít synonymní variantu spižírna.

Příklady:

Něco zvoní, myslím, že je to spíš telefon než zvonek.

Tím spíše nevěřím tomu, co teď říkáš.

Zimy se nebojíme, máme plnou spíži zásob.

Pošli tento příspěvek svému blízkému