Pofiderní × pofydérný

Chceme-li říct, že je něco podezřelé, podivné či pochybné, k popisu můžeme použít výraz pofiderní.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu pofiderní podává následující výklad.

Slovo pofiderní se zřejmě rozšířilo z lašského pofiděrny, avšak jeho původ je nejasný.

Co se týče psaní i/y, můžeme se řídit pravidlem, že po písmenku f se v kořenech slov domácích y/ý nepíše. Také z tohoto důvodu v českém jazyce nemáme vyjmenovaná slova po f. Přesto si můžeme vybrat ze dvou možností zápisu – lze psát pofiderní i pofidérní. Důležité je, abychom pak v celém textu slovíčko použili stejně (jednotně), tedy buď pofiderní, nebo pofidérní.

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo pofiderní, jsou: podezřelý, podivný, pochybný.

Dělení slova

po-fi-der-ní

Skloňování

Pofiderní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. pofiderní pofiderní pofiderní pofiderní
2. pofiderního pofiderního pofiderní pofiderního
3. pofidernímu pofidernímu pofiderní pofidernímu
4. pofiderního pofiderní pofiderní pofiderní
5. pofiderní pofiderní pofiderní pofiderní
6. pofiderním pofiderním pofiderní pofiderním
7. pofiderním pofiderním pofiderní pofiderním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. pofiderní pofiderní pofiderní pofiderní
2. pofiderních pofiderních pofiderních pofiderních
3. pofiderním pofiderním pofiderním pofiderním
4. pofiderní pofiderní pofiderní pofiderní
5. pofiderní pofiderní pofiderní pofiderní
6. pofiderních pofiderních pofiderních pofiderních
7. pofiderními pofiderními pofiderními pofiderními

Příkladové věty

Ten chlap si sem nakráčel s jakousi pofiderní smlouvou a chtěl po mně, abych mu na ruku vyplatila deset tisíc.

Doslechla jsem se, že policie teď varuje firmy před otevíráním pofiderních e-mailů, které nejenže zavirují počítač, ale připraví je také o všechna data; některé z těch firem byly dokonce nuceny zaplatit jakési výkupné, aby jim byla data navrácena zpět.

Pavle, budu si muset promluvit s mámou, na ty tvé pofiderní omluvenky ti prostě neskočím.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – pofiderní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pofidern%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému