Sediment × sedyment

Pojmem sediment označujeme jednoduše usazeninu. V geologii sedimentem rozumíme usazenou horninu, která vznikla mechanickou nebo chemickou sedimentací.

V chemii jako sediment označujeme usazené pevné částečky látky v roztoku, které se nerozpustily. V lékařství pak jako sediment označujeme například usazenou a nerozpuštěnou část moči.

Pravopis a etymologie

Slovo sediment bylo přejato z německého Sediment. Sediment pochází ze středolatinského sedimentum se stejným významem. Sedimentum bylo odvozeno od sedēre s významem sedět. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým i, tedy SEDIMENT.

Skloňování

Sediment patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která se skloňují podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sediment sedimenty
2. sedimentu sedimentů
3. sedimentu sedimentům
4. sediment sedimenty
5. sedimente sedimenty
6. sedimentu sedimentech
7. sedimentem sedimenty

Příkladové věty

Kvůli postupnému rozpadu a zániku buněk se pro vyšetření močového sedimentu doporučuje použít čerstvou moč, a to nejdéle do jedné hodiny po odběru.

Dělali mi chemické vyšetření moči a močového sedimentu.

Pište si – podle způsobu vzniku rozdělujeme sedimenty na tyto typy: vulkanické, organické, …

sedimentárních horninách vědci často nalézají zkameněliny.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – sediment. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 08.06.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sediment
Pošli tento příspěvek svému blízkému