Parita × paryta

Slovo parita ve svém základním významu označuje rovnost, rovnocennost, možnou porovnatelnost hodnot, dále stejnost, stejný počet.

V biologii paritou označujeme počet porodů u samic.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo parita vychází z pozdnělatinského paritās (rovnost) od pār (stejný nebo rovný). Slovo bylo přejato do našeho jazyka a následně počeštěno do podoby PARITA. Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní s měkkým „iׅ“ → PARITA.

Příbuzná slova jsou paritní (přídavné jméno), paritně (příslovce).

Skloňování

Parita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. parita parity
2. parity parit
3. paritě paritám
4. paritu parity
5. parito parity
6. paritě paritách
7. paritou paritami

Příkladové věty

Rovnocennost jedné měny oproti jiné můžeme vyjádřit tak zvanou měnovou paritou.

Mezinárodní obchodní smlouvy s paritní doložkou umožňují smluvním stranám poskytnutí stejných výhod, jaké jsou stanoveny pro domácí firmy.

Rovnost v zastoupení mužů a žen v určité oblasti můžeme nazvat genderovou paritou.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – parita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=parita
Pošli tento příspěvek svému blízkému