Byrokracie × birokracie

V tomto případě český pravopis uznává jako správný pouze tvar byrokracie s „y“. Výraz byrokracie je cizího původu, a proto pro něj platí jiná pravidla než pro slova původně česká.

Pravopis zde tedy nelze zdůvodňovat vyjmenovanými slovy či slovy příbuznými, ale psaní „y“ si musíme zapamatovat. Výraz se do našeho jazykového systému dostal přes výraz francouzský – bureaucratie, (burreau – psací stůl). Ve francouzštině je často „u“ v základu slova vyslovováno jako „y“ (v němčině stejná výslovnost u přehlásky „ü“).

Při přechodu do českého systému byl pravopis upraven dle výslovnosti, protože v našem jazyce ve většině případů výslovnost odpovídá psané podobě slova. Obdobnými pravidly se řídí i slova příbuzná, např. byrokrat, byrokratický, byrokratismus, apod. Za podstatným jménem byrokracie se skrývá vláda úředníků, slovo se též užívá pro označení lpění na úředních formalitách (zdlouhavost, komplikovanost, nepřehlednost úřadů).

Příklady:

V politice se jako byrokracie označuje vláda jmenovaných úředníků.

Pří nástupu do práce je nutné vyřídit spoustu byrokracie.

V našem státě funguje byrokratický systém.

Pošli tento příspěvek svému blízkému