Anticipace × antycypace

Anticipaci bychom mohli nahradit slovy, jako jsou předjímání, předvídání či předzvěst.

Ve filozofii anticipace znamená čistě teoretické předvídání určitých jevů či dějů jen na základě dosud získané zkušenosti. Stejně tak se jedná o anticipaci, když předem uplatníme určitý jev, u něhož lze předvídat, že nastane později, a to na základě nějakých dosud pozorovaných obvyklých pravidel.

V právní oblasti známe pojem anticipace zákona (uplatnění zákona ještě před samotným schválením), v oblasti financí pracujeme s pojmem anticipace platby (úhrada před stanovenou lhůtou), jazykověda užívá pojmu anticipace podmětu (přesunutí podmětu z hlavní věty do vedlejší, která předchází) či anticipace hlásky.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu anticipace podává následující výklad.

Anticipace má původ v latinském anticipāre (brát napřed). Jedná se o složeninu předpony ante- (před, dříve) a capere (brát).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby anticipace. Z původního zápisu si však anticipace zachovala psaní měkkých i. Jediná správná podoba je tedy ANTICIPACE.

Dělení slova:

an-ti-ci-pa-ce

Příbuzná slova:

anticipační (přídavné jméno), anticipovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo anticipace, jsou:

předjímání, předvídání, předzvěst.

Skloňování

Anticipace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. anticipace anticipace
2. anticipace anticipací
3. anticipaci anticipacím
4. anticipaci anticipace
5. anticipace anticipace
6. anticipaci anticipacích
7. anticipací anticipacemi

Příkladové věty

Myslete prosím na to, že také anticipace lékařského vyšetření může u některých pacientů vyvolat jisté odchylky zdravotního stavu, například zvýšený tlak.

Díky schopnosti anticipace se člověk dokáže připravit na určité situace, které by v budoucnosti mohly nastat.

Na základě znalostí, jež máme o určité osobě – a čím víc, tím líp – můžeme anticipovat její chování; předpovědět například to, jak se zachová, nebo plánovat.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – anticipace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=anticipace
Pošli tento příspěvek svému blízkému