Výkonný × výkoný

Pravopisně správná je pouze varianta výkonný. Při psaní si můžeme pomoci jednoduchou pomůckou.

Toto přídavného jméno je odvozeno od podstatného jména výkon, tedy provedení nějaké činnosti, výsledek. Označení toho, kdo nebo co nějakou činnost vykonává, je jí pověřen nebo také dosahuje velkého výkonu, vznikne připojením přípony -ný (výkon + ný).

Spojením základu a přípony se tak ve slově objeví dvě „n“, která je pro správnost tvaru nutné dodržovat. Podobné je to i u dalších slov, například: jmenný, slunný, vinný, cenný atp.

Příklady:

K Vánocům jsem dostala velmi výkonný ruční mixér.

Byl jmenován do funkce výkonného ředitele místní pobočky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému