Zbytek × zbitek

Vyjmenovaná a příbuzná slova mohou často potrápit i zkušenějšího uživatele češtiny. V řadě vyjmenovaných slov po písmenu B se vyskytuje sloveso být, které bývá často kamenem úrazu.

Víme, že sloveso být s „ý“ vystupuje ve významu existovat. Na toto sloveso se navazuje velké množství slov příbuzných. Jedním z nich je i podstatné jméno zbytek, jako označení něčeho, co zbylo (původně někde něco bylo).

Můžeme si pomoci i dalšími významově příbuznými výrazy, které též mají sloveso být jako základové, např.: úbytek, zbývat, přebytek, nadbytek apod. Též můžeme vyloučit souvislost se slovesem bít s „í“, slovo zbytek nemá nic společného s významem tlouci nebo mlátit. Proto píšeme vždy slovo zbytek s „y“ v základu slova.

Příklady:

V tomto příkladě využijte dělení bez zbytku.
Zbytky od oběda uklidím do lednice.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému