Zjara × z jara

Pravopisně korektní jsou v tomto případě obě varianty, lze napsat zjara i z jara.

Obě podoby jsou významově rovnocenné a lze je zaměnit; označují časové určení na jaře, jedná se tedy o příslovce.

Podoba zjara je považována za příslovečnou spřežku, která vznikla spojením předložky a podstatného jména, píše se tedy dohromady jako jedno slovo. Výraz z jara je běžné užití předložky a podstatného jména.

Příklady:

Už se těším, až se zjara / z jara přestěhujeme do nového bytu.

Na kolečkové brusle vyrážím hned zjara / z jara.

Pošli tento příspěvek svému blízkému