Determinace × determynace

Význam cizího slova determinace je vymezování či vymezení vlivu, podmíněnosti něčeho, stanovování a stanovení.

Z pohledu biologie determinací označujeme přiřazování, například přiřazení rostlin či zvířat k dané skupině biologického systému (identifikace).

Pojem determinace je znám též z logiky a znamená postup od obecného pojmu k těm méně obecným. Determinace není cizí ani lingvistice, v tomto případě se jedná významový vztah mezi řídícím a závislým členem; výsledkem je větná dvojice.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu determinace podává následující výklad.

Původ slova determinace nalezneme v latinském dētermināre. Jedná se o složeninu dē- (od, z) a termināre (omezovat, končit) od terminus (mezník, hranice, konec).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby determinace. Z původního zápisu se přejalo také psaní měkkého i po m (jedná se o cizí slovo přejaté; nepatří mezi vyjmenovaná slova, ta se týkají pouze slov domácích a jejich kořenů).

Dělení slova

de-ter-mi-na-ce

Příbuzná slova

determinační (přídavné jméno), determinovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo determinace, jsou: určení, vymezení, stanovení.

Skloňování

Determinace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. determinace determinace
2. determinace determinací
3. determinaci determinacím
4. determinaci determinace
5. determinace determinace
6. determinaci determinacích
7. determinací determinacemi

Příkladové věty

Pod biologickou determinaci mimo jiné spadají také vrozené dispozice, například konstituce.

Na psychologickou determinaci jedince má nezanedbatelný vliv také kulturní prostředí a výchova.

Determinace pohlaví se účastní tzv. heterochromozomy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – determinace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 03.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=determinace
Pošli tento příspěvek svému blízkému