Verifikace × veryfikace

Pravidla českého pravopisu nám říkají, že po tvrdých hláskách h, ch, k, r, d, t a n píšeme vždy tvrdé y, proč ve slově verifikace píšeme měkké i?

Odborné slovo verifikace znamená potvrzení, potvrzování správnosti, pravosti – například podpisu.
Podstatné jméno verifikace je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

 Příklady:

Ti v této aplikaci provádějí verifikace dat a jejich dílčí editace.
Týká se to systému verifikace dokumentů a využívání elektronického podpisu.

Proč někdy píšeme měkké i po tvrdých souhláskách?

Existují slova, u kterých neplatí pravidlo, že se po tvrdých souhláskách píše vždy tvrdé y. Jedná se výhradně o slova, která nejsou domácího původu. Přejatá slova si často zachovávají svůj původní pravopis, proto píšeme po tvrdých souhláskách někdy měkké i. Jsou to slova jako třeba: harmonika, diktát, historie, lokomotiva, princ, matematika, mandarinka nebo kilogram.

Psaní tvrdého y

Souhlásky tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n – po všech těchto souhláskách píšeme v češtině zpravidla tvrdé y. Správně tedy píšeme: kytara, rytíř, hybnost, dýně, motýl nebo třeba naše zmíněné manýry. Jsou to slova, která jsou výhradně domácího původu. Máme na mysli i taková slova, která byla přejatá do češtiny před delší dobou a v našem jazyce se tak zabydlela, že mají český pravopis i skloňování.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému