Stěžovat si × ztěžovat

Slovo stěžovat si užijeme v případě, že slovy projevujeme svou nespokojenost nad něčím. Naříkáme tak na něco nebo na někoho.

Naproti tomu ztěžovat se používá ve smyslu dělat něco těžší, komplikovat něco (ztížit). Pomůckou zde může být skutečnost, že se jedná o změnu původního stavu, proto píšeme předponu z-.

Příklady:

Žáci si na školním výletě na Sněžku stěžovali na únavu.

Svými připomínkami mi akorát ztěžuješ práci.

Pošli tento příspěvek svému blízkému