Segregace × sekredace

Podstatné jméno segregace nejčastěji vyjadřuje vyčlenění či vyloučení skupiny obyvatel ze společnosti.

Je možné používat obě varianty?

Jediným správným pravopisem tohoto slova je segregace. Toto slovo se stejně čte i píše. Termín sekredace neexistuje, ani v českém jazyce, ani v žádném jiném.

Etymologie a význam slova

Termín segregace pochází původně z latiny. Je tvořeno předponou „sē-“, které znamená „od“ nebo „stranou“ či „bez“ a „gregó“ (z grex a gregis) což znamená „stádo“, doslova tedy „od stáda“, „beze stáda“ či „stranou stáda“, volně přeloženo, „oddělení“ či „vyloučení ze stáda nebo smečky“.

Význam slova je nasnadě. Pokud je někdo (nejčastěji celá skupina) segregován, je vyloučen či oddělen od společenstva. Nejčastěji se tento termín používá v souvislosti s rasou či vyznáním, tedy rasová či náboženská segregace.

Dalšími častými spojeními jsou sociální segregace a  segregace obyvatelstva. Termín se používá i v trochu jiných významech, například v hutnictví, kde označuje „roztřídění rudy podle kusovosti při sypání“ či chemii (tuhnutí).

Synonyma a podobné termíny

Místo termínu segregace můžete použít slova vyčlenění či vyloučení.

Nepleťte si termín segregace s termínem separace. Oba sice označují nějakou formu oddělení od skupiny, ale separace je dobrovolná, tedy jedinec, nebo skupina (častěji) se sama vyčleňuje na základě vlastního rozhodnutí. Naopak segregace je důsledkem omezených možností této skupiny, přichází tedy zvenčí.

Skloňování podstatného jména segregace

Dělení slova: se-g-re-ga-ce

Podstatné jméno segregace je rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru růže:

jednotné číslo množné číslo
1. pád segregace segregace
2. pád segregace segregací
3. pád segregaci segregacím
4. pád segregaci segregace
5. pád segregace segregace
6. pád segregaci segregacích
7. pád segregací segregacemi

Příklady použití ve větě:

V roce 1955 odmítla Rosa Parks uvolnit místo v autobuse bělochovi a spustila tím vlnu protestů, které  nakonec vedly k ukončení segregace černochů v USA.

Segregaci na základě rasy, původu či vyznání není možné tolerovat,

Ve škole jsme se učili o několika případech segregací různě po světě.

Nás ve škole o segregacích neučili.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 592,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému