Flígr × flýgr

Slovo flígr patří do oblasti nespisovné češtiny. Flígrem označujeme límec.

Podobné je také slovo flígl, kterým označujeme křídlo dveří či budovy, ale Brňané jím taktéž nazývají límec.

jezdeckém slangu jako flígra označujeme dostihového koně, který na kratších vzdálenostech prokazuje ty nejlepší výsledky.

Pravopis a etymologie

Slovo flígr ve významu límec bylo přejato z německého slova Flügel (křídlo).

Slovo flígr označující dostihového koně bylo taktéž přejato z němčiny, tentokrát se však přejímalo ze slova Flieger (letec).

Slovo flígl (křídlo dveří či budovy; límec) bylo přejato z německého slova Flügel (křídlo).

Slovo bylo počeštěno do podoby flígr s měkkým i. Správný je pouze zápis FLÍGR (nebo flígl).

Skloňování

Pozn.: následující informace týkající se skloňování jsou pouhým odhadem. K danému slovu jsme nenalezli dostatek podkladů.

Jako límec

Flígr patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného (křídlo, límec), která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. flígr flígry
2. flígru flígrů
3. flígru flígrům
4. flígr flígry
5. flígre flígry
6. flígru flígrech
7. flígrem flígry

Jako kůň

Nabízí se také předpoklad, že flígr označující dostihového koně, se bude skloňovat podle vzoru pán a bude patřit mezi podstatná jména rodu mužského životného. Vycházíme také z toho, že původ slova nalezneme ve slově Flieger, tedy letec, jak jsme uvedli výše.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. flígr flígrové, flígři
2. flígra flígrů
3. flígru, flígrovi flígrům
4. flígra flígry
5. flígre flígrové, flígři
6. flígru, flígrovi flígrech
7. flígrem flígry

Příkladové věty

Jestli tě tam ještě načapám, vynesu tě za ten flígr v zubech, přísahám!

Choval se, mírně řečeno, velmi nevhodně, proto ho chytili za flígr a vyvedli ho ven.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému