Racionální × racyjonální

Pojem racionální znamená „založený na rozumu, rozumem pochopitelný, rozumový“. Taktéž známe racionální číslo, jež lze vyjádřit podílem dvou celých čísel.

Racionální znamená též účelný či hospodárný (racionálně rozvržená práce) i správný, vyvážený, například z hlediska výživy.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu racionální podává následující výklad.

Slovo racionální pochází z latinského ratiōnālis (početní, rozumový, rozumný, účelný) od ratiō (počet, přehled, rozum, důkaz) od ratus (vypočítavý, pevný, jistý), což je příčestí trpné od rērī (počítat, soudit, domnívat se).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a do určité míry počeštěno. Zachovalo si svůj zápis s měkkým i (ratiōnālis) a -ci- bylo přejato z latinské výslovnosti, kdy ti, po němž následuje samohláska, se vyslovuje jako [ci] (kromě slov, která jsou přejatá z řečtiny a případů, kdy t předchází sykavka – s, t, z). Správný je tak pouze zápis v podobě RACIONÁLNÍ.

Dělení:

ra-cio-nál-ní

Stupňování:

  1. racionální
  2. racionálnější
  3. nejracionálnější

Příbuzná slova:

racionálně (příslovce), racionálnost, racionalita (podstatná jména)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo racionální, jsou: rozumový, poznatelný; hospodárný, účelný; správný, vyvážený.

Antonyma

Opakem slova racionální je iracionální.

Skloňování

Racionální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. racionální racionální racionální racionální
2. racionálního racionálního racionální racionálního
3. racionálnímu racionálnímu racionální racionálnímu
4. racionálního racionální racionální racionální
5. racionální racionální racionální racionální
6. racionálním racionálním racionální racionálním
7. racionálním racionálním racionální racionálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. racionální racionální racionální racionální
2. racionálních racionálních racionálních racionálních
3. racionálním racionálním racionálním racionálním
4. racionální racionální racionální racionální
5. racionální racionální racionální racionální
6. racionálních racionálních racionálních racionálních
7. racionálními racionálními racionálními racionálními

Příkladové věty

Mysli racionálně!

Spousta lidí se pro paranormální jevy pokouší podat racionální vysvětlení, ale některé věci rozumem zkrátka vysvětlit nejdou, proto jsou paranormální, tedy vědecky nevysvětlitelné.

Tady to máš jednoduše: všechna čísla, která můžeš zapsat jako zlomek, jsou racionální.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – cereální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cere%C3%A1ln%C3%AD# Latina/Abeceda a výslovnost – Wikiknihy. [online]. Dostupné z: https://cs.wikibooks.org/wiki/Latina/Abeceda_a_v%C3%BDslovnost
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému