Ezoterika × esoterika

Pojem ezoterika pod sebou zahrnuje nauky a praktiky zabývající se různými zkušenostmi se světem duchovna, ať už se jedná o práci s energiemi, setkání se s paranormálními jevy, či o komunikaci s anděly nebo démony.

Tyto znalosti a praxe byly dříve odhalovány jen úzkému okruhu zasvěcených lidí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ezoterika podává následující výklad.

Slovo esoterický bylo přejato a rozšířeno z řeckého esōterikós (vnitřní) od eísō, ésō (uvnitř).

Slovo je možné psát dvěma způsoby a oba jsou správnéesoterika i ezoterika (podobně esoterický i ezoterický ad.), avšak podoba se -s- (eso-) je považována za stylově příznakovou. Důležité je, abychom v textu zachovali jednotnost.

Dělení slova:

ezo-te-ri-ka

Příbuzná slova:

ezoterický, ezoterní (přídavné jméno), ezotericky, ezoterně (příslovce), ezoterik (podstatné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo ezoterický, jsou: tajný, skrytý, přístupný zasvěceným. Opakem ezoterický je exoterický.

Skloňování

Ezoterika patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ezoterika ezoteriky
2. ezoteriky ezoterik
3. ezoterice ezoterikám
4. ezoteriku ezoteriky
5. ezoteriko ezoteriky
6. ezoterice ezoterikách
7. ezoterikou ezoterikami

Příkladové věty

Ezoterika, okultismus a skrytá tajemství mě vždycky fascinovaly.

Katolíci tvrdí, že zahrávám-li si s ezoterikou, zahrávám si se samotným ďáblem.

Mám doma spoustu knih o ezoterice.

Zuzana se o ezoteriku zajímá od té doby, co spatřila prvního anděla.

Odborná literatura

 

Internetové zdroje

Internetová jazyková příručka – ezoterika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ezoterika

Autor článku: Bc. Nelly Černohorská

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – ezoterika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ezoterika
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému