Slitek × slytek

Jako slitek označujeme slitý kus kovu, také stavené kovy i ztuhlé surové železo, které zůstane na vypáleném dně pece, když vše vychladne.

Slitkem se rozumí také spojení dvou a více liter v odlitku (polygrafie).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu slitek podává následující výklad.

Slovo slitek je příbuzné se slovem lít. Lít má všeslovanský původ (polsky lać, rusky liť, staroslověnsky lijati. Praslovanské liti, lьjati se blíží nejvíce litevskému líeti a lýti (pršet). Původ nalezneme v indoevropských jazycích.

Nejedná se o vyjmenované slovo. Jediný správný způsob zápisu je s „i“, tedy v podobě SLITEK (lít, liják, nalít, odlít, slít, slitina, …).

Dělení slova:

sli-tek

Skloňování

Slitek patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. slitek slitky
2. slitku slitků
3. slitku slitkům
4. slitek slitky
5. slitku slitky
6. slitku slitcích
7. slitkem slitky

Příkladové věty

Na internetu se dají koupit zlaté i stříbrné slitky, ale nejlevnější nejsou.

Pokud se zajímáte o investiční stříbro, mohl by vás zajímat náš slitek z ryzího stříbra o váze jednoho kilogramu.

Vypouštění slitků z vysokých železářských pecí nebývá časté, ale vždy se jedná o velice zajímavou událost.

Když v pecích ztuhlo tekuté železo, jeho slitky se někdy musely rozstřelit, proto se všichni snažili, aby k tomu nedocházelo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – slitek. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=slitek
Pošli tento příspěvek svému blízkému