Zprava × z prava

Zprava je označení pro příslovce, které vzniklo z předložkového výrazu.

Toto, i podobně vzniklé příslovce s původní předponou s- nebo z- (například zlehka, zpátky, zblízka, stěží apod.), se píší dohromady jako jedno slovo. Stejný případ je i příslovce významově opačné, tj. zleva. Výraz zprava užíváme v případě, že chceme vyjádřit směřování z pravé strany.

Příklady:

Neviděl jsem ho, přišel zprava.

Při dělení do skupin jsem byl druhý chlapec zprava.

Pošli tento příspěvek svému blízkému