Předtím × před tím

V tomto případě nelze jednoznačně upřednostnit ani jednu variantu, častěji však používáme pouze jeden tvar.

Příslovce předtím je tzv. příslovečná spřežka, tedy ustálené spojení předložky a jiného slovního druhu v jedno slovo (např.: přitom, zpravidla, obden, odnaproti apod.), konkrétně zde došlo ke spojení předložky „před“ a zájmena „ten“. Toto příslovce používáme ve významu před danou dobou, předtím. Jsou i případy, kdy můžeme použít tyto dva slovní druhy samostatně, především když mezi slova začleníme jiné výrazy, např.: před vším tím apod. V různých případech je tedy možné napsat obě varianty slova.

Příklady:

Nikdy předtím jsem se s tímhle nesetkal.

Před vším tím zmatkem kolem narozeninové ses nechoval hezky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému