Neúprosně × neúprostně

V tomto případě je pravopisně správná pouze varianta neúprosně, druhá nabízená podoba je zcela smýšlená a nenese žádný význam.

Neúprosně je příslovce odvozené od přídavného jména neúprosný, které označuje buď nelítostného, nemilosrdného, krutého člověka nebo situaci, případně něco co nelze ovlivnit či změnit.

Při psaní slova je možné vycházet právě z tohoto významu – někdo nebo něco, co se nedá uprosit; zde můžeme vidět základ pozdějšího přídavného jména i příslovce, ke kterému je poté připojena pouze přípona -ný / -ně. Pravopis je tedy zřejmý a je zcela neopodstatněné přidávat další zbytečné souhlásky.

Příklady:

Po studiu se z něj stal neúprosný učitel.

Život nám utíká před očima neúprosně rychle, musíme se ho snažit žít naplno.

Pošli tento příspěvek svému blízkému