Pantáta × pan táta

Jedná se o slovo poněkud zastaralé a dnes používané velmi zřídka. V původním významu se takto označoval mlynář, později venkovský sedlák nebo také hospodář, vesničan, starší spořádaný muž.

Někdy se také takto označovali sousedi. V současné době tím lidé označují někoho ve posměšném nebo pohrdavém významu. Slovo pantáta píšeme dohromady, ačkoliv není už úplně dohledatelné, proč tomu tak je. Zřejmě došlo ke spojení kvůli lepší výslovnosti.

Takovýchto slov najdeme v češtině více, třeba panímáma (nářečně paňmáma). V etymologickém slovníku dokonce najdeme slovo panímanda, které zastarale a expresivně znamená „zadnice“.

Příklady:

Po určitém čase ztratil pantáta svou moc v obci a uzavřel se světu.
Nechci, aby na lavičce seděl starej pantáta.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Český etymologický slovník
Pošli tento příspěvek svému blízkému