Muzeum × museum

V tomto případě jsou pravopisně správné obě nabízené varianty, lze tedy napsat museum i muzeum, rozdíl je ale v užití slov.

Obecně platí, že varianta se „z“ (muzeum) je považována za stylově neurální a lze ji tedy použít vždy, bez ohledu na situaci a kontext. Podoba obsahující v základu slova „s“ (museum) se používá ve specifických textech, například v textech odborných.

Stejná poučka platí pro všechna slova, která zdomácněla a v původní podobě slova mají „s“ vyslovované jako [z], př. analýza x analysa, azyl x asyl, iluze x iluse, konzervativní x konservativní apod.

Slovo muzeum také není původně české, do českého jazyka se dostalo z latinského museum (původně označení pro místo zasvěcené múzám – škola hudby a umění), přes německé Museum.

Příklady:

Se školou plánujeme výlet do Národního muzea v Praze.

Muzeum/Museum je slovo odvozené z řeckého výrazu Mousa, tedy múza.

Pošli tento příspěvek svému blízkému