Ztuha × stuha

V tomto případě je možno napsat obě varianty slova: ztuha i stuha. Zde je však maximálně nutné rozlišovat význam slov. Ztuha je příslovce, které lze nahradit např. synonymem nepružně, ztěžka, tvrdě.

Jedná se o příslovečnou spřežku, jež původně vznikla spojením předložky „z“ a přídavného jména tuhý, což vysvětluje počáteční „z“. Naopak stuha je podstatné jméno označující pruh látky, který slouží především pro ozdobu. Nejedná se tedy o předložku ani předponu, ale počáteční „s“ je součástí základu slova. Slovo stuha lze nahradit i zastaralým výrazem pentle. „S“ se pak vyskytuje i ve slovech příbuzných, např. stužka.

Příklady:

Strojek v pračce už pracuje ztuha, je potřeba jej promazat nebo vyměnit.
Ztuha jsem odcházel z domu rodičů.
Koupila jsem si nové šaty s velkou sametovou stuhou.
Stuha patří na vánoční dárek.

Pošli tento příspěvek svému blízkému