Jakoby × jako by

V tomto případě je pravopis slov poměrně složitý.

Pravopisně správné jsou oba výrazy, je však velice důležité rozlišovat jejich různé významy. Významový rozdíl je velice jemný a je třeba se se slovy naučit pracovat. U výrazu jako by, psáno zvlášť jako dvě samostatná slova, vystupuje „by“ jako součást slovesného tvaru v podmiňovacím způsobu (kondicionálu).

Z hlediska větného rozboru je toto „by“ vždy součástí přísudku. Významově v podstatě situaci porovnáváme s hypotetickým dějem (děj, který je neskutečný, nejistý nebo podmíněný). V těchto případech si můžeme pomoci tím, že spojení „jako by“ můžeme nahradit výrazy „jako kdyby“.

Např.: Díval se, jako by mi ani nevěřil. = Díval se, jako kdyby mi ani nevěřil.

Jakoby, psáno dohromady jako jedno slovo, používáme v případě, že „by“ není součást slovesného tvaru. „Jakoby“ používáme v případech, kdy chceme dosáhnout významu přirovnání nebo zdánlivosti či předstírání. V tomto případě můžeme „jakoby“ nahradit výrazem „zdánlivě“ nebo samostatným „jako“.

Např.: Seděl jakoby přikovaný. = Seděl jako přikovaný (zdálo se, že je přikovaný).

Příklady:

Seděl jakoby přikovaný. – Seděl jako přikovaný.
Seděl, jako by ho přikovali. – Seděl, jako kdyby ho přikovali.
Celý záběr působil jakoby zpomaleně. – Celý záběr působil jako zpomalený.
Vypadal, jako by ho týrali. – Vypadal, jako kdyby ho týrali.
Přišlo mu, jako by se celý svět zbláznil. – Přišlo mu, jako kdyby se celý svět zbláznil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému