Schisma × schizma × schyzma

Pojem schisma označuje církevní rozkol, například rozštěpení křesťanů na řeckou a římskokatolickou církev nebo období, kdy vládli dva i tři papežové současně.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu schisma podává následující výklad.

Slovo schisma pochází ze středolatinského slova schisma z řeckého skhísma (roztržka, trhlina) od skhízō (štípám, roztrhávám).

Slovo bylo přejato ve své původní středolatinské podobě – schisma. Přestože i je vždy „měkké“, máme možnost zapsat slovo ve dvou variantách (viz níže), ale pokud si jednu vybereme, musíme zachovat jednotnost v celém textu, píšeme tedy buď schisma, nebo schizma.

Schisma lze psát dvojím způsobem: schisma i schizma. U některých slov máme umožněno psát s i z v rámci shody se spisovnou výslovností, kdy se ovšem jako slohově neutrální považuje podoba se s (např. diskuse i diskuze, resort i rezort).

V příponě [-izmus] a v ostatních slovech, která končí na [-zmus] či [-zma], lze psát s i z a také zde se jako základní považuje podoba se s (např. schisma i schizma, charisma i charizma, mechanismus i mechanizmus).

Dělení slova:

schi-s-ma

Příbuzná slova:

schismatický/schizmatický (přídavné jméno)

Skloňování

Schisma patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město a hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. schisma schismata
2. schismatu schismat
3. schismatu schismatům
4. schisma schismata
5. schisma schismata
6. schismatu schismatech
7. schismatem schismaty

Příkladové věty

Rok 1054 byl ve znamení události, kterou označujeme jako Velké schisma.

Papežská schismata netrvala věčně, myslím, že to nejdelší bylo necelých čtyřicet let.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – schisma. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=schisma
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému