Stipendium × stypendium

Zdůvodnění pravopisu u slova stipendium je zcela jednoznačné a výraz lze psát pouze s „i“. Jedná se o slovo, které bylo do českého jazyka přejato z latinského stipendium označující plat, daň nebo žold.

Slovo tedy není českého původu a musíme dodržet původní pravopis, i přesto že se výraz začlenil do českého jazykového systému a lze jej zcela běžně skloňovat jako podstatné jméno (podle vzoru město, 2. pád zakončen na -a).

V současné češtině je význam užší než význam původní, stipendium označuje peněžní podporu při studiu (může mít více podob – prospěchové stipendium, ubytovací stipendium atp.)

Příklady:

Za své výborné studijní výsledky obdržel od univerzity prospěchové stipendium ve výši 5 000 Kč.

Stipendia jsou přidělována studentům na základě stipendijního řádu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému