Scedit × zcedit

Pravopisně správná je pouze jedna varianta, a to scedit s počátečním „s“. Sloveso scedit pojmenovává proces, při kterém po uvaření oddělujeme tekutinu (nejčastěji vodu) od nějaké pevné látky (např. brambor, těstovin) cezením.

Při zdůvodnění pravopisu si můžeme pomoci slovesem s podobným významem – slít (opět slít brambory). U tohoto slovesa je předpona s- zdůvodněna tzv. směřováním dohromady (stejné je to u slov: shromáždit, sjednotit, smluvit apod.).

Příklady:

Brambory už budou uvařené, můžeš je scedit?

Já ty těstoviny už raději scedím.

Michal ty brambory scedí, my už tou dobou doma nebudeme.

Pošli tento příspěvek svému blízkému