Hbitost × hbytost

Opět se setkáváme s problematikou vyjmenovaných slov, která není vždy tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.

Zmíněné podstatné jméno označuje vlastnost, kterou můžeme synonymy nahradit jako rychlost, mrštnost, čipernost apod. Již na základě zmíněných slov je možné si všimnout, že slovo významově nijak nesouvisí se slovesem „být“.

Proto jej nemůžeme považovat za slovo vyjmenované ani příbuzné k písmenu B. Je tedy nutné vždy napsat slovo hbitost s „i“ v kořeni slova. Stejně píšeme i příbuzné přídavné jméno hbitý.

Příklady:

Petr mě neustále uchvacuje svou hbitostí při míčových hrách.
Bohužel nepatří k našim nejhbitějším zaměstnancům, má ale jiné klady.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému