Rotyka × rotika

Co znamená, když se řekne, že někde byla pěkná rotyka? Někteří z vás slovo rotyka nikdy v životě neslyšeli. Ve všeobecně rozšířených, známých příručkách rotyku nenajdete; dokonce ani v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český. Tak jakýpak je její význam? Jak se správně píše? To vše se dozvíte v článku níže.

Pravopis a etymologie

Slovem rotyka označujeme rozruch ve smyslu výtržností. Původ slova není zcela jasný, avšak zřejmě je odvozeno od slova rota, a to v jeho starším označení pro chásku a sběř. Rotyka má expresivní nádech. Někteří jazykovědci se domnívají, že by rotyka mohla pocházet z německého slova rotte (tlupa; dříve zejména ta rabující).

Ve slově rotyka zachováváme psaní tvrdého „y“ po „t“, jakožto pravopisně tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n).

Skloňování

Slovo rotyka patří mezi podstatná jména (substantiva) rodu ženského a jeho skloňování probíhá podle vzoru žena.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. rotyka rotyky
2. rotyky rotyk
3. rotyce rotykám
4. rotyku rotyky
5. rotyko rotyky
6. rotyce rotykách
7. rotykou rotykami

Synonyma

Hledáme-li ke slovu rotyka nějaká synonyma, pak jsou to tato slova: rozruch, výtržnost, potíže, problémy, povyk, pozdvižení a bordel.

Příkladové věty

Večer u nás spala sestřina kamarádka. To zas byla rotyka! Samé hihňání, dupání a naschvály.

Když se dva kocouři perou, je to pěkná rotyka, a všude kolem lítají chomáčky chlupů.

Ten virus mi v počítači nadělal hroznou rotyku. Museli mi znovu naformátovat hard disk.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému