Sveřepě × sveřepje

Původ tohoto příslovce je poměrně zajímavý a bude nám nápomocný i při objasňování pravopisu.

Výraz vznikl procesem skládání. Je složen ze dvou slov, a to sve- (svůj) a řep (zachycovat). Písmeno „ě“ je v tomto případě koncovka, která se mění například při změně slovního druhu (sveřepý, sveřepost). Spojení písmen, které vám nabízíme jako druhou variantu (-pje), jako koncovka v českém jazyce nikdy nevystupuje. Můžeme tedy napsat pouze podobu sveřepě.

Příslovce sveřepě můžeme nahradit synonymem surový, divoký, krutý, urputný apod. Původní význam slova je ale spjat právě s již zmíněnými dvěma slovními základy (svůj + zachycovat) a dříve se výraz používal ve smyslu divoce rostoucí. Ne náhodou známe divoce rostoucí bylinu, která nese název sveřep (lidově také sveřepec).

Příklady:

Prohře v kartách se bránil opravdu sveřepě.
Nepřítel použil sveřepou taktiku.
Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.

Pošli tento příspěvek svému blízkému