Presumpce × presumce

Správný je pouze výraz presumpce, který vychází z původní formy latinského praesumption – pravopisně správná varianta kopíruje původní zápis.

Pošli tento příspěvek svému blízkému