Demokracie × denokracie

Demokracie znamená doslova vládu lidu. Jedná se o takovou formu vlády, kdy občané daného státu svěří na základě voleb část moci do rukou volených zástupců. My se u daného slova zaměříme na jeho pravopis a vznik. V našem případě Pravidla mluví jasně – je jen jeden správný způsob psaní, který nám neponechává možnost volby.

Pravopis a etymologie

Původ slova demokracie najdeme v řečtině, a to konkrétně ve slově dēmokratíā (vláda lidu). Jedná se o složeninu slov dēmos (lid) a kratéō (vládnu). Demokracie byla počeštěna a přejata do našeho jazyka. Správný je tedy pouze tento způsob psaní – DEMOKRACIE.

Skloňování

Demokracie je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. demokracie demokracie
2. demokracie demokracií
3. demokracii demokraciím
4. demokracii demokracie
5. demokracie demokracie
6. demokracii demokraciích
7. demokracií demokraciemi

Synonyma

Synonyma pro slovo demokracie jsou: vláda lidu (lidovláda).

Příkladové věty

Dlouhá léta jsme se do našeho státu snažili přivést demokracii a nyní se nám to konečně podařilo.

Ani demokratické volby nám nepomohli sestavit rozumnou a spravedlivou vládu.

Na světě je pořád spousta lidí, kteří neznají nic jiného než krutovládu a vůbec nechápou, co vše se pod pojmem demokracie vlastně skrývá.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému