Spřízněná × zpřízněná

V tomto případě je správná pouze podoba slova spřízněný. Jedná se o přídavné jméno, které je odvozeno od slova přízeň připojením předpony s-.

Tato předpona se užívá vždy, když se jedná o směřování dohromady (podobně sblížit se, sjednotit se apod.). I v tomto případě je tento význam přeneseně dodržen, slovo totiž užíváme, chceme-li označit vzájemnou propojenost nebo duševní blízkost, sblížení.

Příklady:

Každý má na světě nějakou spřízněnou duši.

Naše rodiny jsou již po desetiletí spřízněné.

Pošli tento příspěvek svému blízkému