Kupole × kopule

Kupole označuje klenbu, která z části využívá kulové plochy – kupole jsou používané především v antické, renesanční, byzantské a barokní architektuře.

Původ slova je z latiny (cupula) a italštiny (cupola). V češtině jsou však oba tvary pravopisně správné, můžeme psát kupole i kopule. U slovíčka kopulovat však taková benevolence možná není, to má jen jediný správný tvar.

Příklad:

Kupole/kopule v jedné z nejslavnějších bazilik na světě je v ohrožení!

Pošli tento příspěvek svému blízkému