Visel × vysel

 

V tomto případě jsou správné obě podoby, avšak je nutné respektovat jejich význam.

Sloveso visel (v infinitivu viset) vyjadřuje nějaké upevnění ve výši, to, že je něco pověšeno nebo směřování dolů (ruce visí podél těla).

Vysel je pak určitý tvar od infinitivu slovesa vysít (vidový protějšek je vysívat i vysévat) a označujeme tím, že něco bylo nasazeno, zaseto (v zemi).

Příklady:

Na stěně nám visel nový obraz z galerie.

Zemědělec vysel žito na celém svém poli.

Pošli tento příspěvek svému blízkému