Vinkulace × vynkulace

Pojmem vinkulace označujeme omezení volného nakládání s penězi (vklady, úvěry) či opatření, která omezují disponování s cennými papíry.

Taktéž se týká pojistných plnění. Nakládání s těmito prostředky může být vázáno například na heslo, souhlas třetí osoby či omezeno použitím jen pro určitý účel.

Opakem vinkulace je devinkulace.

Pravopis a etymologie

Slovo vinkulace je přejato z latinského vinculum s významem pouto či vazba. Vinculum je odvozeno od vincīre s významem vázat nebo ovíjet. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým i, tedy VINKULACE.

Skloňování

Vinkulace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která se skloňují podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. vinkulace vinkulace
2. vinkulace vinkulací
3. vinkulaci vinkulacím
4. vinkulaci vinkulace
5. vinkulace vinkulace
6. vinkulaci vinkulacích
7. vinkulací vinkulacemi

Příkladové věty

Vinkulace pojištění je pro banky standardem, protože si tím chrání svoje investice.

Koupil jsem si auťák na leasing a vinkulaci pojištění mám taky.

Proč jste zrušili vinkulaci k nemovitosti, kterou jste si koupili na hypotéku?

Hele, to si musíš vyřídit sám. Pojišťovna vinkulace nebude řešit za tebe ani za banku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – vinkulace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 08.06.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vinkulace
Pošli tento příspěvek svému blízkému