Novinky

V této sekci sepisujeme zpravidla technické novinky našeho serveru Pravopisně.cz.

Vývojové novinky

Do tohoto improvizovaného „dev-logu“ zapisujeme novinky, funkce a významné zlomy, které ovlivňují našich více jak 1 000 000 měsíčních návštěvníků.

2024

 • 14. 5.Založená nová kategorie cvičení zaměření na učení písmen – malých, velkých, ale i psacích a tiskacích forem – ideální pro učení psaní abecedy v rámci 1. třídy.
 • 13. 5. Přidána nová varianta Pravoxesa – rub/líc využívající hravého konceptu pexesa.
 • 1. 5. Doplněno automatické upozornění na končící Premium profil – ať už studentský, tak školní.
 • 23. 4. Doplněna měsíční zkušební (trial) verze naší školní multilicence – každý učitel si ji může aktivovat pro svou školu (jednorázově) v rámci svého profilu na nástěnce.
 • 1. 1. V rámci studentských profilů jsme pro přehlednost rozdělili nastavení profilu na jednotlivé záložky: Nástěnka, Moje škola, Moje třída, Upozornění a Školní licence.

2023

 • 1. 11. Učitelským profilům jsme plošně vypnuli reklamní plochy, aby měli plnohodnotný fokus na přípravu domácích úkolů a správu svých tříd.
 • 10. 10. V rámci přehledu domácích úkolů přibyl výpis počtu žáků, kteří daný úkol splnili.
 • 9. 10. Do přehledu zadaných domácích úkolů (pro učitele) přibyl přehled o datu zadání a průměrné úspěšnosti.
 • 9. 10. Student má k dispozici rozdělený přehled ještě nedokončených i hotových domácích úkolů (archiv).
 • 9. 10. Pro přehlednost jsme doplnili možnost zobrazit diktát na webu – v rámci rozhraní pro Domácí úkoly.
 • 9. 10. Do posledního kroku zadání domácího úkolu přibyla možnost poslat info o zadaném úkolu na e-mail registrovaného žáka v dané třídě.
 • 8. 10. Doplněna našeptávač pro rychlejší vyhledání vhodných diktátů pro domácí úkol.
 • 8. 10. Pro rychlejší zadávání domácích úkolů jsme doplnili filtraci cvičení dle obtížnosti i typu cvičení.
 • 8. 10. Doplněna filtrace dle kategorií do zadání domácích úkolů.
 • 8. 10. K domácím úkolům jsme doplnili možnost doplnit vlastní poznámku.
 • 7. 10. Domácí úkoly je možné zadat i z detailu samotného diktátu či testu přes tlačítko Vytvořit úkol.
 • 6. 10. Pro učitelské profily byla doplněna sekce Domácí úkoly.
 • 15. 9. Přidání nového typu cvičení – Přetahovačky – jak do pravopisných diktátů, tak testů na slovní druhy.
 • 1. 9. Spuštění školních Prémium multi-licencí.

2022

 • 5. 10. Přidán nový typ procvičovací hry – Spojovačka.
 • 1. 9. Do všech Zvukových diktátů doplněno nové vyhodnocení – na úroveň jednotlivých slov, počítající i s chybějící (i chybnou) interpunkcí).
 • 24. 8. Možnost registrovat i přihlašovat se do Studentských profilů skrze Seznam login.
 • 10. 8. Začátek interního ukládání konkrétních chyb napříč procvičovacími skripty – následně bude zpřístupněno v rozhraní webu.
 • 4. 8. Vytvořena jednodušší varianta PravoPexes pro SPU – například Určování synonym.
 • 3. 8. Přidáno vysvětlení k jednotlivým jevům napříč Diktáty, Pravokvízy a dalšími procvičovacími skripty.
 • 20. 7. Doplněna lepší orientace na desktopových zařízení díky tzv. megamenu.

2021

 • 28. 10. Změna řazení Literárních autorů – nově dle příjmení.
 • 14. 10. Doplněna funkčnost, která automaticky spustí Dark Mode dle specifického nastavení operačního systému zařízení uživatele (tedy jestli on sám má nastavený režim Dark mode).
 • 13. 10. Přidána možnost zapnout tzv. Dark Mode (tzv. tmavý mód webové stránky). Skrze ovládací prvek v menu – funguje tedy jak na desktopovém zařízení, tak mobilním.
 • 3. 6. Aktualizováno rozvržení patičky (na desktopových i mobilních zařízeních), které všem návštěvníkům ulehčuje navigaci a průchod stránek.
 • 23. 4. Zvýrazněny úvodní číslice (u všech testů) pro jednoduší orientaci a vyšší kontrastnost.
 • 15. 4. Přesunuta navigace v rámci studentského profilu do responzivního menu na mobilních zařízeních pro lepší srozumitelnost.
 • 15. 4. Aktualizován přehled o platnosti Prémium profilu v rámci nástěnky studentského profilu.
 • 15. 4. Do přehledu objednávek doplněna faktura ke stažení.
 • 15. 4. Doplněna platba kartou pro objednání profilu Prémium.
 • 14. 4. Změna typu placeného profilu z Bez Reklam na Prémium profil.
 • 13. 4. Revidována navigace v rámci studentských profilů – doplněno Nastavení a přehled všech Objednávek.
 • 25. 3. Doplněna na mobilních zařízeních interaktivní nápověda pro jednodušší stažení PWA aplikace.
 • 19. 3. Přidána podpora funkce „Pull to refresh“ (neboli zatáhni a aktualizuj) na mobilních zařízeních a PWA aplikaci.
 • 15. 2. Doplněna funkčnost pro základní progresivní mobilní aplikaci (tzv. PWA).
 • 26. 1. Přidána podpora pro pomalé/rychlé Strefovačky – pro vhodnější nastavení vhodné rychlosti pro jednotlivé úrovně žáků.

2020

 • 15. 12. Do statických příspěvků (typicky pravidla, časté chyby, …) byly přidány dynamické bloky s odkazy na tematické diktáty a cvičení. Příkladem jsou Vedlejší věty.
 • 9. 12. Přidán nový typ cvičení nazvaný Strefovačka.
 • 14. 9. Přidána podpora pro doplňovačky s využitím komplexnějších vět s vícero čárkami na doplnění.
 • 6. 8. Přidána nová vertikální políčka v menu (pro rychlejší navigaci na desktopovém webu v plné šířce).
 • 5. 8. Zjednodušeno webové rozhraní jednotlivých diktátů, častých chyb a dalších obsahových příspěvků – díky odstranění bočního panelu.
 • 31. 7. Studenti mohou v nastavení profilu vyplnit ročník své třídy, kterou ve škole navštěvují.
 • 7. 7. Učitelé si mohou ve svém profilu zadat školu, na které vyučují.
 • 16. 6. Spuštěn partnerský program pro jednodušší výkonnostní spolupráci s dalšími školami.
 • 13. 5. Učitelům přidána možnost upravovat název tříd i jejich mazání.
 • 13. 4. Přímé napojení profilu Bez reklam do studentských profilů – jednodušší a rychlejší objednávka.
 • 7. 4. Vytvoření virtuálních tříd, které umožňují vidět učitelům výsledky svých žáků.
 • 23. 3. Možnost zapisovat své výsledky do tabulek TOP 10 mají už jen registrovaní uživatelé se studentských profilem.
 • 4. 3. Přidány pravidelné (na měsíční bázi) e-mailové reporty aktivity studenta na našem portálu.
 • 3. 2. Možnost vybrat si školu (v nastavení studentského profilu), na kterou chodíte.
 • 21. 1. Možnost registrace a přihlášení do studentských profilů skrze Facebook a Google účet.

2019

2018

2017

 • 10. 10. První ostrý start nových studentských profilů.
 • 1. 9. Přesun celého webu z webhostingu na samostatné VPS = rychlejší a stabilnější web zvládající i velkou zátěž od návštěvníků.
 • 11. 4. Změna PHP verze na serveru z 5.3 na 7.0.
 • 28. 3. Přesun celého webu na https protokol díky Lets Encrypt certifikátu.

2016

 • 15. 4. Přidán nový typ testu – Pravocviko, aneb hledejte chybu ve větě.

2015

 • 4. 12. Nasazen velký redesign celého Pravopisně.cz – plná responzivita (použitelnost stránek jak na desktopovém počítači, tak tabletech či telefonech), citelně rychlejší odezva webu.
 • 7. 3. Přidán další nový typ procvičovacího skriptu – Pravoxeso (simuluje typ stolní hry pexeso).
 • 1. 3. Přidán nový typ cvičení, který označujeme Pravokvíz (rychlejší a koncentrovanější typ diktátu).
 • 13. 1. Změna layoutu designu z 3 sloupců na 2.

2013

2011