Vážou × váží

U těchto dvou slov by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o dva tvary jednoho a toho samého slovesa, pravda je taková, že se jedná o slovesa dvě, a to významově zcela odlišná – vázat a vážit.

V češtině existuje řada sloves, která mohou dělat problémy při určování jejich slovesných tříd. Jak víme, pokud určíme nesprávně slovesnou třídu, stane se, že určíme i špatně vzor. Musíme si tedy vždy před psaním slovesa ve 3. osobě množného čísla uvědomit, jaké má dané slovo význam.

Vázat (spojovat v celek)

Sloveso vázat řadíme do 1. slovesné třídy. Pokud potřebujeme toto slovo časovat, tak podle vzoru mazat. Ve 3. osobě tedy množného čísla přítomného času musí být sloveso ve tvaru vážou (stejně jako mažou).

Vážit (zjišťovat, určovat váhu)

Toto sloveso řadíme do 4. slovesné třídy a časujeme ho podle vzoru prosit. Ve 3. osobě jednotného i množného čísla pak bude vypadat tvar jedině váží (stejně jako prosí).

Příklady:

K pramenům se také vážou nejrůznější legendy.
Právě k této druhé budově se vážou zázračné legendy.
V supermarketech si obvykle váží své boží zákazníci sami.
Co váží víc, kilo peří, nebo kilo železa?

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému