Retence × retenze

Pojmem retence obecně označujeme zadržení, zadržování.

V medicíně retencí rozumíme zastavení něčeho při vylučování z těla (retence hnisu, moči); v psychologii si lze podržet určitý vjem (retence vizuálního vjemu); retencí také rozumíme schopnost území zadržet srážkovou vodu (retence vody), stejně tak známe například retenční nádrže, které chrání lokalitu před záplavami.

Pravopis a etymologie

Retence pochází z latinského retentiō, retentiōnis, z retentus a to z retineō (udržovat, zadržovat). Retineō je složeno z předpony re- (zpět, znovu) a teneō (držet, uchovávat).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby retence. A to i vzhledem k latinské výslovnosti, kdy ti, po němž následuje samohláska, se vyslovuje jako [ci] (kromě slov, která jsou přejatá z řečtiny a případů, kdy t předchází sykavka – s, t, z).

Dělení slova:

re-ten-ce

Příbuzná slova:

retenční (přídavné jméno)

Skloňování

Retence patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. retence retence
2. retence retencí
3. retenci retencím
4. retenci retence
5. retence retence
6. retenci retencích
7. retencí retencemi

Příkladové věty

Když se ti zralý zub neprořeže dásní do ústní dutiny, označujeme to jako retenci zubu.

Ischurie neboli retence moči znamená, že člověk není schopen močit.

Kvalitní porost zlepšuje retenci vody v půdě.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – retence. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=retence Retention – Wiktionary. [online]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/retention Latina/Abeceda a výslovnost – Wikiknihy. [online]. Dostupné z: https://cs.wikibooks.org/wiki/Latina/Abeceda_a_v%C3%BDslovnost
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému