Flotační × floatační

Flotací označujeme proces, kde se selektivně oddělují hydrofobní materiály od hydrofilních.

Flotační je tedy takové zařízení, které tento proces provádí. Rozhodující je tzv. smáčitelnost daných materiálů. Používá se zejména při separaci vytěžených nerostných surovin nebo drceného odpadu.

Pravopis a etymologie

Ačkoli je svým původem slovo zjevně přejato z anglického float (plovat), v počeštěné podobě ho píšeme pouze ve formě FLOTAČNÍ, resp. FLOTACE.

Dělení slova:

flo-tač-ní

Příbuzná slova:

flotace (podstatné jméno)

Skloňování

Flotační je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. flotační flotační flotační flotační
2. flotačního flotačního flotační flotačního
3. flotačnímu flotačnímu flotační flotačnímu
4. flotačního flotační flotační flotační
5. flotační flotační flotační flotační
6. flotačním flotačním flotační flotačním
7. flotačním flotačním flotační flotačním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. flotační flotační flotační flotační
2. flotačních flotačních flotačních flotačních
3. flotačním flotačním flotačním flotačním
4. flotační flotační flotační flotační
5. flotační flotační flotační flotační
6. flotačních flotačních flotačních flotačních
7. flotačními flotačními flotačními flotačními

Příkladové věty

Vedení firmy zaujala nová flotační technologie.

Pokud chceme zvednout výnosnost těžby rudy na maximum, bude zapotřebí použít flotační přístroje.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – flotační. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=flota%C4%8Dn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému