Shánět × schánět

 

Český pravopis uznává pouze jednu variantu z námi nabízených. Při zdůvodňování si můžeme pomoci vytvořením vidového protějšku — tedy slovesem sehnat.

V tomto tvaru vidíme i slyšíme „h“, proto i ve zmíněném nedokonavém tvaru slovesa píšeme pouze „h“, nikoliv „ch“, proto můžeme napsat pouze shánět (dokonavý tvar: sehnat). Shánět je sloveso, které používáme ve významu opatřit, snažit se získat apod.

Příklady:

Letos mě vůbec nebaví shánět vánoční dárky.

Nevíš, kde se dá sehnat tenhle model?

Pošli tento příspěvek svému blízkému