Pravidla větných rozborů

V této sekci se naučíte vše podstatné o větných rozborech - jak s nimi začít, na co si dát pozor, čemu se věnovat při studiu. Pokud si projdete všechny zápisky týkající se tvarosloví, skladby vět a významu slova, můžete začít procvičovat své nové vědomosti. A to v sekci s cvičeními na větné rozbory.

Naše pravidla větných rozborů obsahují informace o základních pravidlech a konstrukcích větného rozboru v češtině. Zahrnuje základní i pokročilé informace o složení věty, určení podmětu, predikátu, doplňků, předmětů, předložek, atd. a také o rozpoznání typu věty (např. otázky, rozkazy, vyjádření) a skládání věty (např. hlavní, podřazené, závislé). Měla by také obsahovat informace o různých typy vět, jako jsou jednoduché věty, složité věty, složené věty, věty s více podměty a predikáty, věty s různými typy časů a sloves, a věty s různými typy slovních druhů a členů.

Tuto rubriku dále rozšiřují naše testy a příklady k procvičení větného rozboru, jako jsou větné rozklady a analýzy různých textů nebo dialogů.