Bolístka × bolíska

Bolístka je zdrobnělé a obvykle expresivní označení pro bolestivé místo, potažmo nepříjemný tělesný pocit soustředěný na jednom bodě, ať už způsobený nemocí, nebo fyzickým poraněním. Přeneseně ho lze použít také pro duševní neduh, případně záludnou svízel či potíž, která nemá jednoduché řešení.

Pravopis a etymologie

Původ slova bolístka (bolet) nalezneme ve všeslovanských jazycích, například v polštině boleć, ruštině boléť, staroslověnštině bolěti. Slovo bolet bývá spojováno s gótským slovem balwjan s významem trápit. Podobnost lze najít také se starohornoněmeckým balo, což v překladu znamená neštěstí či zlou událost.

Skloňování

Bolístka je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. bolístka bolístky
2. bolístky bolístek
3. bolístce bolístkám
4. bolístku bolístky
5. bolístko bolístky
6. bolístce bolístkách
7. bolístkou bolístkami

Synonyma

Synonyma pro slovo bolístka jsou: rána, žal, zármutek, bebí, bebínko (expresivně).

Příkladové věty

„Hanka zakopla a spadla, tak jsem jí musel ošetřit tu bolístku na koleni,“ pokrčil manžel rameny.

„Pořád se tím trápíš? Hoď už starosti za hlavu, nemůžeš si přece na věky kazit život takovou malou bolístkou!“

Není nejlepší nápad brát si analgetika na kdejakou bolístku, nehledě na to, jak dobře jsou v dnešní době dostupná.

„Firmě se docela daří, ale komunikace se zákazníky, to je naše hlavní bolístka,“ pronesl chmurně manažer.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Internetové zdroje Heslo | Akademický slovník současné češtiny. [online]. Copyright © 2021 [26.09.2021]. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/heslo/bol%C3%ADstka/0/3547. Internetová jazyková příručka – bolístka. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 26. 09. 2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=bol%C3%ADstka.
Pošli tento příspěvek svému blízkému