Audit × audyt

Pojem audit je znám z obchodních sfér a znamená kontrolu účetnictví společností nebo fyzických osob.

Z obecného pohledu auditem rozumíme podrobné prověřování a kontroly. Audit je taktéž zpráva, která informuje o provedení auditu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo audit bylo přejato do našeho jazyka z anglického audit (revize účtů). Audit má původ v latinském audītus (slyšení), to je odvozeno z audīre (slyšet). Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým „i“, tedy AUDIT.

Skloňování

Audit patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. audit audity
2. auditu auditů
3. auditu auditům
4. audit audity
5. audite audity
6. auditu auditech
7. auditem audity

Příkladové věty

Naše firma provádí účetní audit.

Nějaký dobrák zazpíval na nepatřičných místech. Byl nařízen nezávislý audit, který pro šéfa vůbec nedopadl dobře, a tak si na chvíli posedí v chládku.

Byť bylo nařízeno provedení hloubkového auditu, skončil dobře a nic nenašli.

Na internetu byl zveřejněn audit hospodaření jedné z nejvýznamnějších politických stran.

Auditované výsledky našeho podnikání poslouží jako podklady k nalákání nových investorů v rámci dalšího kola financování.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – audit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=audit Heslo | Akademický slovník současné češtiny. [online]. Copyright © 2012 [cit.19.07.2022]. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/heslo/audit/0/4899
Pošli tento příspěvek svému blízkému