Lepicí × lepící

V tomto případě jde opět o rozpor mezi trvalou vlastností předmětu a právě probíhajícím dějem.

Slovo lepicí představuje přídavné jméno účelové, které determinuje podstatné jméno a dává mu stálou funkci. Tvar lepící je přídavným jménem dějovým, které vyjadřuje právě probíhající děj.

Podobné problémy se správným tvarem slova nastávají u slovíček pečicí, mrazicí, hasicí a dalších.

Příklad:

Lepicí páska mě ve škole nejednou zachránila.

Sledovali jsme muže lepícího nový plakát na naši nástěnku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému