Tamější × tamnější

Zase řešíme dilema. Píše se správně podle pravopisu tamější, nebo tamnější? Word by nám dal jasně červené znamení, ale my v Pravopisně si to dokážeme správně vysvětlit.
Jediná varianta těchto slov je TAMĚJŠÍ a hned si řekneme proč. Slovo je odvozeno od výrazu tam. Ovšem často se lidem při určování plete podobnost se slovem tamní, takže předpokládají, že správná varianta bude tamnější. Tak tomu ale není!

Chyba je však rozšířená natolik, že spousta lidí neví (ani ti, kteří jsou neskutečně hlasití a stěžují si, že ostatní mají v textu chybu – ač nemají), která možnost je správně.

Podle Slovníku spisovné češtiny se při psaní slova tamější dost chybuje. Toto přídavné jméno, které značí jev týkající se konkrétního místa, má jen jednu správnou možnost, uveďme si příklady, díky kterým si tento chyták zapamatujete.

Příklady:

Tamější lidé jsou poměrně nepřátelští a každého přistěhovalce nejdříve proženou vidlemi po poli.
Při cestě do Španělska jsme se seznámili i s tamější kulturou.
Dům byl pojmenovaný po tamějším rodákovi.
Kultury zahraničních zemí vychází většinou z tamějších zvyklostí a rituálů.
V naší kavárně si pochutnáte na kávě z Brazílie a tamějších zákuscích.
tamější vláda
tamější obyvatelé
tamější hospoda
tamější jazyk
tamější způsoby

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, Slovník spisovné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému