Sichr × sychr

Ani jedno z námi nabízených slov není součástí spisovného jazyka, tudíž ani součástí slovníků a jazykových příruček.

Tak to ale v jazyce chodí – v běžné mluvě používáme i výrazy nespisovné. Pokud na zmíněné slovo pohlížíme takto, užíváme výraz sichr s „i“. Nejedná se totiž o slovo vyjmenované ani příbuzné, výraz se ani neřídí českými jazykovými zásadami, protože je cizího původu.

Jedná se o výraz, který vznikl na základě německého slova Sicherheit, což znamená jistota či sicher překládáno jako jistý apod., často spojováno s předložkou für (pro) – pro jistotu. Jak víme, čeština a němčina jsou jazyky, které se vzájemně velmi ovlivňují, a proto výraz přešel do češtiny. Dnes jej užíváme ve významu jistě, pro jistotu, zaručeně apod.

Příklady:

Vzali jsme s sebou pro sichr nějaké peníze navíc.

Nechci to zakřiknout, to víš, sichr je sichr.

Pošli tento příspěvek svému blízkému