Leitmotiv × lightmotiv

Leitmotiv značí hlavní myšlenku v hudbě nebo literárním díle.

Je možné používat obě varianty?

Termín leitmotiv pochází z němčiny, a německy se také píše. Občas se setkáte s formou lajtmotiv, což je vlastně zjednodušený fonetický přepis nebo s anglicky vypadajícím lightmotiv, ani jeden způsob ovšem není správný. Jediným možným způsobem je ten německý, tedy leitmotiv.

Etymologie slova

Jak jsme již zmínili výše, slovo leitmotiv pochází z němčiny. Tento termín utvořil skladatel Richard Wagner. Jedná se o složeninu slov leiten, které znamená vést a motiv, tedy motiv či myšlenka. Významem slova leitmotiv je tedy příznačný motiv či hlavní myšlenka.

Synonyma slova

Místo německého leitmotiv můžete použít český opis příznačný motiv, nicméně termín leitmotiv je jak v hudební, tak filmové či literární vědě pevně zakořeněný a zažitý.

Skloňování

Dělení slova: leit-mo-tiv

Leitmotiv je podstatné jméno rodu mužského neživotného. Skloňuje se podle vzoru hrad.

jednotné číslo množné číslo
1. pád leitmotiv leitmotivy
2. pád leitmotivu leitmotivů
3. pád leitmotivu leitmotivům
4. pád leitmotiv leitmotivy
5. pád leitmotive leitmotivy
6. pád leitmotivu leitmotivech
7. pád leitmotivem leitmotivy

Příklady použití ve větě:

Leitmotivy romantických filmů jsou velmi fádní až jednoduché.

Můžeš mi říci, co je leitmotivem muzikálu Bídníci?

Nosné téma (neboli leitmotiv) nejslavnějšího díla od Franze Kafky je jaké?

V testu jsme měli napsat leitmotiv našeho oblíbeného klasického díla.

Práce s leitmotivem je trvalou a nezbytnou součástí filmové či scénické hudby.

Leitmotivy jsou velmi důležité v díle Richarda Wagnera a stejně tak i například v operách Bedřicha Smetany.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 350,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému