Brabec × vrabec

V tomto případě se vás snažíme zmást. Mnoho z nás zde často zaměňuje spisovný výraz za nespisovný.

Vrabec je podstatné jméno, které označuje drobného šedohnědého ptáka. V přeneseném významu též vrabec pojmenovává český pokrm (moravský vrabec). S „v“ na začátku je nutná psát i slova příbuzná a odvozená, např.: vrabčí, vrabčák, vrabeček apod.

Pro pojmenování tohoto živočicha není možné použít variantu s „b“ na začátku slova, protože tato podoba je nespisovná a nelze ji napsat. Výraz Brabec s „b“ na začátku a velkým počátečním písmenem může být použito jako příjmení.

Příklady:

Vrabec domácí žije v blízkosti lidských obydlí.

K obědu maminka uvařila moravského vrabce se zelím a knedlíkem.

Vladimír Brabec je český herec, který ztvárnil například krále v pohádce Z pekla štěstí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému